Fiskeförbud 1 sept - 31 okt

Gäller från utloppet i Åfjärden till dammen i Fors, samt från Saras brygga och ut till fiskegräns mot havet.


Maskmeteförbud

På grund av utsättning av havsöringssmolt i Nätraälven råder maskmeteförbud i strömsträckorna Kvarnforsen, Kyrkforsen, Hembygdsforsen, Gustafsfors och Hällforsen.


Om föreningen

Vår målsättning är att hela tiden förbättra fiskbestånden, återinsätta/stödinplantera hotade arter, förbättra reproduktionsförhållanden och skapa en naturlig, riklig reproduktion. Under 2008 och 2009 har enorma biotopinsatser utförts i älven, massor med lekgrus och stora stenblock har lagts ut och skapat mycket större lekytor och många nya ståndplatser. En ny, vacker bro, Hällforsbron, har ersatt den gamla.

Varje år sätter vi ut över 800 kg Vänneåöring och Hornavanröding i Gvalsjön. Inom hela fvo tillhandahåller vi stigar, vandringsleder, toaletter, vindskydd, grillplatser, fiskebryggor för Din trivsel. Allt arbete inom fvof utförs ideellt. Varje fiskekortskrona och drygt det går tillbaka till friluftsfrämjande och fiskefrämjande åtgärder för Din skull. Stöd vår verksamhet! Lös årsfiskekort!


Fiskevatten Fiskekort Historik Kontakta oss